Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΥΟ
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΦΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
                             ΝΠΔΔ
Αριθμ. Πρωτ.     2627                      

Πληροφορίες   210 3410372
                                                                                                                                                ΠΡΟΣ

                                                                                                                                                Τα Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής
                                                                                                                                                Κοινωνικών Υποθέσεων


ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Επί του Ν/Σ  ” Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας” που αφορούν τα φαρμακεία.

Λαμβάνουμε υπόψη τα εξής:
1)            ΟΙ δεσμεύσεις του επικαιροποιημένου μνημονίου αφορούν δύο σημεία:
             Ελαστικοποίηση ωραρίου
             Μείωση κέρδους

2)            Ο αριθμός των φαρμακείων στην Ελλάδα προσεγγίζει τις 12.000 (τριπλάσιος του Μ.Ο. της Ευρώπης αναλογικά).
Περαιτέρω αύξηση του αριθμού τους θα οδηγήσει αναπότρεπτα σε αύξηση των δαπανών των Ταμείων  και γενικότερα της Συνολικής Φαρμακευτικής Δαπάνης.
Το γεγονός αυτό έχει αναφερθεί και από Κυβερνητικά Στελέχη και τον Υπουργό.

3)            Σήμερα η κατανομή των φαρμακείων εξυπηρετεί τον βασικό στόχο της διασποράς σε όλη την περιφέρεια.

4)            Υπάρχουν οδηγίες και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αναφέρονται σαφώς σε θέματα Ιδιοκτησίας και Ανεξαρτησίας  (C531/06, 171/07, 172/07) σε πληθυσμιακά κριτήρια ίδρυσης ( C570/07, 571/07 ), ωραρίου (C393/08) και απόφαση ολομέλειας ΣτΕ 1585/10,  για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

5)            Η βασική κοινοτική οδηγία 123/06 περί απελευθέρωσης υπηρεσιών εξαιρεί ρητά τις υγειονομικές και φαρμακευτικές υπηρεσίες  (Άρθρο 2  παρ. 2.)

6)            Σχετική είναι η 26η αιτιολογική σκέψη της οδηγίας 36/05.

Άρθρο 36

Με βάση όλα τα παραπάνω, το Ν/Σ σε σχέση με τα φαρμακεία πρέπει να καθιστά απολύτως σαφές ότι ισχύει ο κανόνας:
             “Το φαρμακείο ανήκει στον αδειούχο ανεξάρτητο φαρμακοποιό χωρίς να επιτρέπεται η δημιουργία αλυσίδων ή εμπλοκής επιχειρηματικών συμφερόντων φαρμακευτικών ή άλλων εταιρειών.”
Η διατύπωση στο Ν/Σ είναι ασαφής και δίνει την αίσθηση ότι αίρονται οι περιορισμοί που αφορούν τον παραπάνω κανόνα.
             Επίσης πρέπει να αποφευχθεί η ίδρυση χιλιάδων νέων φαρμακείων που θα    αποτελέσουν “θρυαλλίδα” νέας ανεξέλεγκτης αύξησης των δαπανών. (πληθυσμιακά κριτήρια)
             Επίσης πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχιση της διασποράς των φαρμακείων και η αποφυγή της υπερσυγκέντρωσης σε ελάχιστα “ προνομιούχα” σημεία των αστικών κέντρων.
             Τέλος ως προς το ωράριο λειτουργίας είναι αποδεκτή η λελογισμένη ελαστικοποίηση αλλά όχι η απόλυτη απελευθέρωση η οποία θα οδηγήσει σε απορρύθμιση του συστήματος  εφημεριών – διανυκτερεύσεων, σε συνθήκες εξοντωτικού ανταγωνισμού και σε βιολογική εξάντληση των φαρμακοποιών.

Άρθρο 34 

Σχετικά με την έκπτωση προς τα ταμεία αφού αποσαφηνίστηκε ότι προϋπόθεση είναι η εμπρόθεσμη πληρωμή από τα  Ταμεία  απομένει η τήρηση του κανόνα : 
1 μέρος ο φαρμακοποιός , 3 μέρη ο βιομήχανος
αναλόγως της συμμετοχής έκαστου κλάδου στην τιμή του φαρμάκου.
Εδώ η πρόταση είναι μειωθεί ο συντελεστής έκπτωσης κατά 0,5 μονάδες σε όλες τις κλίμακες.
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Άρθρο 36 παρ. 1

Στις διατάξεις του συζητουμένου Σ/Ν πρέπει προς άρση κάθε αμφιβολίας να τονιστεί ότι φορέας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου είναι αποκλειστικά ο αδειούχος φαρμακοποιός.
Επίσης να επισημανθεί η ισχύς του άρθρου 8 του Ν. 5607/32 δυνάμει του οποίου ο φαρμακοποιός δύναται να λαμβάνει μόνο μία άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Άρθρο 36 παρ. 3

Προτείνουμε να παραμείνει το όριο 1 φαρμακείο ανά 1500 κατοίκους  όπως προβλέπεται  στο Ν. 3457/06, άρθρο 13.
Η ισχύουσα διάταξη περί πληθυσμιακών και γεωγραφικών ορίων για την ίδρυση νέων φαρμακείων σε συνδυασμό με τον υπάρχοντα χωροταξικό σχεδιασμό, έχει δημιουργήσει την καλύτερη γεωγραφική κατανομή  ανά την επικράτεια, αφού  διαθέτουν πλέον φαρμακεία κοινότητες 500 κατοίκων όπως επίσης και ακριτικά   νησιά όπως Τήλος, Αστυπάλαια, Καστελόριζο κλπ.
Η αριθμητική μείωση των ορίων αυτών, σε συνδυασμό με την επικείμενη απογραφή του πληθυσμού της χώρας, στην οποία θα περιληφθούν και οι αλλοδαποί μετανάστες (αύξηση πληθυσμού), θα οδηγήσει στη δημιουργία σε μεγάλο βαθμό μη βιώσιμων νέων φαρμακείων. Να συνυπολογιστεί και το φαινόμενο πλασματικής απογραφής όπου μόνιμος κάτοικος πόλης απογράφεται σε χωριό.
Όπως όμως πολύ σωστά τόνισε δημόσια και επανειλημμένα ο αρμόδιος υπουργός και ο υπουργός οικονομικών έχουμε στην Ελλάδα παγκόσμιο ρεκόρ αριθμού φαρμακείων με 12000 φαρμακεία ενώ το Βέλγιο με τον ίδιο περίπου πληθυσμό έχει τα μισά (6000 φαρμακεία) ή αν θέλετε άλλο παράδειγμα ο νομός Θεσσαλονίκης έχει 1250 φαρμακεία όσα ολόκληρη η Αυστρία.
Όπως επίσης πολύ σωστά τόνισε δημόσια και επανειλημμένα ο αρμόδιος υπουργός (και είναι και άποψη όλων των ασφαλιστικών ταμείων) η αύξηση του αριθμού των φαρμακείων οδηγεί σε αύξηση της πίτας της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης. Αυτό επιδιώκουμε;
                Αν η κυβέρνηση προβαίνει στην προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση μείωσης του πληθυσμιακού ορίου, με στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση νέων πτυχιούχων φαρμακευτικής που δεν έχουν σήμερα φαρμακείο, πρέπει να αναζητήσουμε άλλες λύσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος ως προς την επαγγελματική αποκατάσταση νέων πτυχιούχων φαρμακευτικής, χωρίς όμως παράλληλα να αυξάνεται ο αριθμός των καταστημάτων-φαρμακείων.

ΑΡΘΡΟ 36-ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4-ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Με πρόχειρους υπολογισμούς τα αναφερόμενα στη διάταξη σημεία συνταγογράφησης πέριξ των οποίων μπορούν να ιδρυθούν τα νέα φαρμακεία υπολογίζονται σε 3000. Γύρω από κάθε ένα εκ των 3000 αυτών σημείων δημιουργείται μία προνομιακή ζώνη 125,6 στρεμμάτων όπου επιτρέπεται η δυνατότητα ίδρυσης νέων φαρμακείων ανεξαρτήτως πληθυσμιακών και χωροταξικών κριτηρίων. Υπολογίζεται ότι μόνο εξ’ αιτίας αυτής της διάταξης θα ιδρυθούν 8000 νέα φαρμακεία. Για παράδειγμα στις Σέρρες τα 35 από τα 40 φαρμακεία της πόλης βρίσκονται σε ακτίνα 200 μέτρων από το νοσοκομείο. Η εικόνα ελεύθερης ίδρυσης στον ίδιο χώρο άλλων 35( ή μήπως 70) φαρμακείων είναι στους στόχους μας; Με την ισχύουσα νομοθεσία μπορεί και σήμερα ένα φαρμακείο να μεταφερθεί σε απόσταση έως 10 μέτρων από ήδη λειτουργούν φαρμακείο πλησίον των κέντρων έκδοσης συνταγών. Επομένως, προς τι η αλλαγή της κείμενης νομοθεσίας; Με την συζητούμενη διάταξη δίνεται η αίσθηση  ότι εξυπηρετούνται συμφέροντα για ίδρυση, άνευ προϋποθέσεων, νέων προνομιακών φαρμακείων, προς καταφανή βλάβη των ήδη λειτουργούντων που ενώ πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, δεν τους παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς τους άνευ προϋποθέσεων.
Προτείνεται επομένως η απόσυρση της παραγράφου 4 του άρθρου 36.
 
ΠΕΡΙ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο προαιρετικός χαρακτήρας της λειτουργίας του φαρμακείου το Σάββατο (ποιες ώρες;) και τα απογεύματα Δευτέρας και Τετάρτης θα έχει ως βέβαιο αποτέλεσμα τη λειτουργία όλων ανεξαιρέτως των φαρμακείων, ωθούμενων από λόγους ανταγωνισμού. Κατά τις ισχύουσες διατάξεις το φαρμακείο διευθύνεται αυτοπροσώπως από τον αδειούχο φαρμακοποιό. Συνεπώς, ο φαρμακοποιός εξαναγκάζεται σε εξαήμερη εργασία, πέραν των διανυκτερεύσεων, των εφημεριών, κατά τα Σαββατοκύριακα, τις εορτές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ασφαλής εξυπηρέτηση του κοινού. Επιπρόσθετα, ο φαρμακοποιός υποχρεούται σε πρόσθετη εργασία, κατά τις μεσημβρινές και νυχτερινές ώρες για την τακτοποίηση, καταγραφή, αρίθμηση συνταγών και λοιπή γραφειοκρατική εργασία, που φτάνει τελικά τις 75-80 ώρες την εβδομάδα.
Επιπλέον πρέπει να ληφθεί υπ΄όψιν  ότι το Σάββατο δεν λειτουργούν τα κέντρα εκδόσεως συνταγών, με αποτέλεσμα τον ουσιαστικό περιορισμό της δραστηριότητας των φαρμακείων στην πώληση παραφαρμακευτικών ειδών και καλλυντικών.
Στις τουριστικές περιοχές της χώρας για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών τα φαρμακεία λειτουργούν αδιαλείπτως τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα από τη ρύθμιση αυτή είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Αυτή όμως μπορεί να εξασφαλιστεί με καθορισμό ελάχιστου ποσοστού λειτουργούντων φαρμακείων κατά τα απογεύματα Δευτέρας και Τετάρτης και το πρωινό του Σαββάτου και ας δοθεί η δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να προσαρμόζει τα περαιτέρω σύμφωνα με τις τοπικές και εποχιακές ανάγκες.


Στη συζήτηση στη Βουλή θα καταθέσουμε νομοτεχνικά επεξεργασμένες προτάσεις τροποποίησης  των διατάξεων που προτείνονται με το άρθρο 36 του Ν/Σ.

                                                                                                                Για τον ΠΦΣ
                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΟΣ

                                                                                                ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου