Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Φ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


«Απελευθέρωση» επαγγέλματος φαρμακοποιού – τι συμβαίνει πραγματικά

Είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε το θέμα της απελευθέρωσης των λεγόμενων «κλειστών» επαγγελμάτων και συγκεκριμένα αυτό του φαρμακοποιού. Με την επίκληση της οικονομικής κρίσης και του μνημονίου που στο όνομα τους γίνονται καθημερινές ρήξεις με το παρελθόν και προσπάθειες ανασυγκρότησης της Ελληνικής πραγματικότητας, έχει καλλιεργηθεί η εντύπωση ότι το επάγγελμα μας είναι ιδιαίτερα προνομιακό, γεγονός που απέχει παρασάγγας από την πραγματικότητα και χρήζει διευκρινίσεων.
Ειδικότερα, τα γεωγραφικά και πληθυσμιακά όρια που ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα (ένα φαρμακείο ανά 950 κατοίκους) έχουν θεσπιστεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος και όχι βέβαια προς πλουτισμό των φαρμακοποιών. Συγκεκριμένα, το ισχύον, σήμερα, σύστημα, βοηθά τα μέγιστα στην ίση κατανομή της φαρμακευτικής περίθαλψης σε όλη την επικράτεια, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η συντριπτική πλειονότητα των φαρμακείων θα βρισκόταν σε μεγάλα αστικά κέντρα ενώ στην επαρχία και σε απομακρυσμένες περιοχές θα υπήρχαν ελάχιστα, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στην περίθαλψη των ασθενών. Αλλά και ο μέσος όρος του ενός φαρμακείου ανά 950 κατοίκους στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλότερος από τον μέσο όρο φαρμακείου ανά κατοίκους στην Ευρώπη, όπου το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται σε ένα φαρμακείο ανά 4.500 κατοίκους. Ο περιορισμός δηλαδή που ισχύει στην χώρα μας είναι σαφώς ηπιότερος και σίγουρα δεν μπορεί να αλλάξει με το πρόσχημα του μνημονίου, αφού στην Ευρώπη τα πληθυσμιακά όρια είναι πολύ αυστηρότερα. Επίσης, την τελευταία δεκαετία ιδρύθηκαν στην Ελλάδα περίπου 3.500 νέα φαρμακεία ενώ στο ίδιο διάστημα οι φαρμακοποιοί που αποχώρησαν από το επάγγελμα ήταν περίπου 700 με 800. Τα υπόλοιπα φαρμακεία  μέχρι τα 3.500 πώς ξεφύτρωσαν σε επάγγελμα που παρουσιάζεται ως κλειστό?
Όσον αφορά την μείωση ποσοστού κέρδους των φαρμακοποιών, για την οποία τόσος λόγος γίνεται, προβλέπεται από το σχετικό νομοσχέδιο μια έκπτωση προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης που κυμαίνεται κλιμακωτά από 0,5 έως 8 % επί του συνολικού τζίρου του κάθε φαρμακείου. Παράλληλα η αντίστοιχη έκπτωση στις φαρμακοβιομηχανίες έχει ορισθεί σε ποσοστό 4%.  Ο όρος αυτός είναι σαφώς αντισυνταγματικός, παραβαίνοντας την αρχή της ισότητας καθώς με αυτή τη ρύθμιση προσβάλλονται σε μεγάλο βαθμό οι φαρμακοποιοί και προστατεύονται οι φαρμακοβιομηχανίες που έχουν και τα μέγιστα κέρδη.
Τέλος θα πρέπει να αναφερθώ και στην εσφαλμένη εντύπωση που έχει καλλιεργηθεί και αφορά τη μεταβίβαση φαρμακείων που θεωρείται ως «κληρονομικό δικαίωμα». Όμως, για να συνταξιοδοτηθεί ένας φαρμακοποιός πρέπει να προσκομίσει την απόφαση ανάκλησης της άδειας του φαρμακείου του, όλων δε των συνταξιοδοτηθέντων φαρμακοποιών οι άδειες ανακαλούνται με αποφάσεις των οικείων Νομαρχιών. Οι νέοι φαρμακοποιοί που αντικαθιστούν τους συνταξιοδοτηθέντες λαμβάνουν προσωρινή άδεια ίδρυσης από την οικεία Νομαρχία η οποία και μετατρέπεται σε κανονική μετά την αποχώρηση των συνταξιοδοτούμενων φαρμακοποιών. Μόνον σε περίπτωση συστέγασης παλαιού και νέου φαρμακοποιού, υπό την μορφή Ο.Ε., μπορεί μετά την συνταξιοδότηση του πρώτου να μονιμοποιηθεί η ατομική άδεια του δευτέρου. Επομένως καμιά άδεια δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.
Από όλα τα παραπάνω είναι προφανές ότι με όσα ακούγονται για το επάγγελμα του φαρμακοποιού ελάχιστα τελικά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Το γεγονός είναι πως ο κλάδος μας έχει βρεθεί σε δεινότατη οικονομική θέση από την καθυστέρηση των πληρωμών των ταμείων,  που φτάνει σήμερα στα Γιάννενα στους 11 μήνες, η πλειονότητα των φαρμακοποιών αναγκαζόμαστε, για να καλύψουμε τις οφειλές μας έναντι των φαρμακαποθηκών και λοιπών πιστωτών μας να προσφεύγουμε σε τραπεζικό δανεισμό με υψηλότατα επιτόκια και κατά συνέπεια το κοινωνικό κράτος να στηρίζεται αποκλειστικά στις πλάτες μας, που έχοντας γνώση του κοινωνικού μας ρόλου ακόμη δεν έχουμε προχωρήσει σε διακοπή των συμβάσεων με τα ασφαλιστικά ταμεία.
Οι ρήξεις με το παρελθόν και προσπάθειες ανασυγκρότησης της Ελληνικής πραγματικότητας θα πρέπει λοιπόν να γίνονται με γνώμονα το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου αλλά και των επαγγελματιών που το υπηρετούν καθημερινά, και όχι με βιαστικές και επιπόλαιες κινήσεις ή με παραπληροφόρηση. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι φαρμακοποιοί ήμασταν θα είμαστε πάντα, όσο μπορούμε, δίπλα στον Έλληνα ασφαλισμένο εξυπηρετώντας τον με κάθε τρόπο.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

(Πηγή: http://www.pharmateam.blogspot.com/)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου